ทักษะการจัดการที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแลในสถานที่

ผู้ดูแลไซต์จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการไซต์ แต่จำเป็นต้องมีทักษะการจัดการด้วย ความสามารถในการจัดการคือความสามารถในการจัดการและจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

ดูตัวอย่างประเภทเสากั้นซึ่งได้มาตราฐานจากญี่ปุ่น

สิ่งที่ผู้บริหารสามารถทำได้

หากคุณพัฒนาทักษะการจัดการของคุณ คุณจะสามารถจัดสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ตัดสินใจเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และแม้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบกระบวนการทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ก่อสร้าง สภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของงาน ฉันตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเข้าไซต์ ตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนแปลงงานของวันนี้ดีกว่าไหม และจัดการงานของวันนี้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุด

รวมสถานที่ทำงานเข้ากับทักษะการจัดการ

ที่ไซต์ก่อสร้าง ช่างฝีมือและคนงานจากอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังทำงานที่แตกต่างกันในที่เดียวกัน เนื่องจากสถานะความคืบหน้าแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ หัวหน้างานในไซต์งานจึงมีบทบาทสำคัญและทุกคนในไซต์จะแชร์ข้อมูลกันเป็นทีม หัวหน้างานในสถานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ดูตัวอย่างประเภทเสากั้นซึ่งได้มาตราฐานจากญี่ปุ่น

พัฒนาทักษะการจัดการ

หากหัวหน้างานในไซต์มีทักษะการจัดการขั้นสูง พนักงานในไซต์จะสามารถทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน แบ่งปันข้อมูล และทำงานเป็นทีมได้ มาพัฒนาทักษะการจัดการของเราทุกวันเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องและเป็นผู้นำในสนาม