งานสำหรับช่างเทคนิคหญิง

งานหลักของผู้ควบคุมไซต์คือการจัดการและแนะนำกระบวนการที่ไซต์ก่อสร้าง รับรองคุณภาพและความปลอดภัย และจัดการและประสานงานต้นทุน ผู้ดูแลไซต์ซึ่งเป็นหนึ่งในตำแหน่งทางเทคนิคกำลังได้รับความสนใจจากผู้หญิง

ดูตัวอย่างประเภทเสากั้นซึ่งได้มาตราฐานจากญี่ปุ่น

การแต่งตั้งหัวหน้างานในสถานที่ปฏิบัติงานหญิงเพิ่มขึ้น

ขณะนี้มีการขาดแคลนผู้ดูแลภาคสนามอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหานี้ บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่จึงว่าจ้างผู้หญิงอย่างจริงจัง แทนที่จะจำกัดตัวเองไว้เฉพาะหัวหน้างานผู้ชาย จนถึงขณะนี้หัวหน้างานในสถานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่นี่เป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจ้างผู้หญิงอย่างจริงจัง

ข้อดีของหัวหน้างานหญิง

ในขณะที่คนงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มันง่ายกว่าสำหรับหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงที่จะได้รับการยอมรับในไซต์งานและได้รับการติดต่อ การสื่อสารที่ดีเป็นไปได้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ง่าย ดังนั้นบรรยากาศของไซต์และการส่งข้อมูลจึงราบรื่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการพิจารณาที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีเฉพาะผู้หญิง เนื่องจากสามารถตรวจพบอันตรายแม้เพียงเล็กน้อย จึงสามารถสร้างตารางเวลาเพื่อให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเพิ่มความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ดูตัวอย่างประเภทเสากั้นซึ่งได้มาตราฐานจากญี่ปุ่น

ความใส่ใจเป็นทางเลือกของผู้หญิงในอนาคต

จนถึงขณะนี้ มันเป็นสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะเป็นหัวหน้าคนงานของสถานที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลไซต์งานไม่ใช่งานที่ผู้ชายทำได้เท่านั้น ดังนั้นจึงมีการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถว่าจ้างวิศวกรหญิงได้ในอนาคต