นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ zuzanazerogluten.com ไม่มีจุดประสงค์ที่จะถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อเป้าหมายการตลาด แต่เว็บไซต์ zuzanazerogluten.com ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง งานรับเหมา ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ของผู้ใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

หากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเติมข้อมูลหรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์นี้

admin@bistrocasabianca.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว อาจมีกรณีที่มีชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน