รายละเอียดงานคนงานก่อสร้าง

งานหลักของวิศวกรโยธาคือการปรับระดับและปรับปรุงพื้นผิวของบ้าน ถนน แม่น้ำ ฯลฯ โดยใช้ดินและไม้ งานดิน งานในสถานที่เพื่อสร้างรากฐานของอาคารและบำรุงรักษาถนนเรียกว่างานวิศวกรรมโยธา งานสำคัญที่วางรากฐานของอาคาร และงานปรับปรุง ขยาย และลดความทรุดโทรมของถนนก็เป็นรากฐานที่สำคัญของงานขุดดินเช่นกัน การขนส่งวัสดุ การขุดค้น และการบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสามารถพูดได้ว่าเป็นงานหลักสำหรับคนงานด้านวิศวกรรมโยธา งานดินเชิงกล การขนส่งวัสดุ การขุดค้น และการบำรุงรักษาส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักร วัสดุถูกขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ การขุดดำเนินการโดยใช้รถขุด การบำรุงรักษาใช้รถบดถนนเพื่อปรับพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบให้เรียบ สร้างฐานรากสำหรับอาคารและถนน รากฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาคารที่จะยืน ในการสร้างฐานราก ดินที่ทำหน้าที่เป็นฐานรากจะต้องแข็งแรง เมื่อถนนต้องมีการลดระดับหรือปรับขนาด คนงานก่อสร้างจึงมีความจำเป็น เป็นงานสำคัญในการปรับระดับฐานรากและพื้นผิวถนนของอาคารผ่านงานขนส่งวัสดุ การขุดค้น และการบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร งานต่อไปไม่สามารถทำได้หากไม่มีการปรับระดับที่ดินของวิศวกรโยธา

ทักษะการจัดการที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแลในสถานที่

ผู้ดูแลไซต์จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการไซต์ แต่จำเป็นต้องมีทักษะการจัดการด้วย ความสามารถในการจัดการคือความสามารถในการจัดการและจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดี สิ่งที่ผู้บริหารสามารถทำได้ หากคุณพัฒนาทักษะการจัดการของคุณ คุณจะสามารถจัดสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ตัดสินใจเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และแม้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบกระบวนการทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ก่อสร้าง สภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของงาน ฉันตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเข้าไซต์ ตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนแปลงงานของวันนี้ดีกว่าไหม และจัดการงานของวันนี้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุด รวมสถานที่ทำงานเข้ากับทักษะการจัดการ ที่ไซต์ก่อสร้าง ช่างฝีมือและคนงานจากอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังทำงานที่แตกต่างกันในที่เดียวกัน เนื่องจากสถานะความคืบหน้าแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ หัวหน้างานในไซต์งานจึงมีบทบาทสำคัญและทุกคนในไซต์จะแชร์ข้อมูลกันเป็นทีม หัวหน้างานในสถานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปสู่เป้าหมายเดียวกัน พัฒนาทักษะการจัดการ หากหัวหน้างานในไซต์มีทักษะการจัดการขั้นสูง พนักงานในไซต์จะสามารถทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน แบ่งปันข้อมูล และทำงานเป็นทีมได้ มาพัฒนาทักษะการจัดการของเราทุกวันเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องและเป็นผู้นำในสนาม

สิ่งที่ดีที่ฉันเลิกเป็นผู้จัดการไซต์

ผู้ดูแลไซต์มีความสำคัญต่อไซต์และเนื่องจากงานของพวกเขาคือการจัดการกระบวนการทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยากที่จะหยุดพัก อืม ตอนนี้ฉันสามารถพักได้แล้ว ฉันสามารถทำสิ่งที่ฉันอยากทำได้ หากคุณเป็นหัวหน้างานไซต์ เป็นเรื่องยากที่จะมีสัปดาห์ทำงานสองวัน ดังนั้นหากคุณได้งานอื่น คุณสามารถทำงานสองวันต่อสัปดาห์ได้ คุณจึงทำในสิ่งที่อยากทำในวันหยุดได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่ไซต์ หากมีอะไรเกิดขึ้นบนไซต์ คุณจะได้รับการติดต่อและคุณจะต้องตัดสินใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศอีกต่อไป สำหรับผู้จัดการไซต์ สภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะย้ายไซต์หรือไม่ ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบพยากรณ์อากาศอยู่เสมอและตัดสินว่าเราสามารถทำงานได้หรือไม่ มีหลายครั้งที่ช่างฝีมือและคนงานบ่นว่าพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเป็นงานที่ยาก ความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ การเป็นหัวหน้าคนงานเป็นงานที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหยุด ดังนั้นจึงเป็นงานที่ต้องใช้ร่างกายมาก บางคนท้อแท้เพราะทำงานเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ติดต่อสื่อสาร ให้ความสนใจกับสภาพอากาศ แต่ถ้าเลิกทำ ก็จะสามารถมีชีวิตที่สมดุลทั้งกายและใจได้

ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องหัวหน้าไซต์อายุน้อย

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจแก่กว่าคุณ เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ดูแลไซต์เป็นช่างฝีมือและคนงาน พวกเขามักจะมีอายุมากกว่า การชี้แนะเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ว่าคุณจะอายุมากแล้วก็ตาม เนื่องจากหัวหน้างานในไซต์มีหน้าที่ควบคุมโดยรวมของไซต์ จึงต้องมีสถานการณ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและคำแนะนำ มันยากที่จะต้องสอนช่างฝีมือที่มีอายุมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็นต้องแนะนำ อย่าพูดในทางที่ทำให้เสียศักดิ์ศรีของอีกฝ่าย เคารพอีกฝ่าย และอย่าใช้น้ำเสียงที่ออกคำสั่ง . เคารพในประสบการณ์อันยาวนาน ไม่ดีที่จะมีทัศนคติที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเพียงเพราะคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา แต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ ถ้ามีใครให้คำแนะนำฉันตามประสบการณ์ ฉันจะเคารพหรือยอมรับความคิดเห็นของเขา เคารพผู้อื่นโดยถือเป็นความคิดเห็นที่มีค่าจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ ฉันไม่ได้เกลียดการสูบบุหรี่เพียงเพราะฉันแก่กว่า แทนที่จะใช้วิธีคิดที่มีอคติ เช่น “เพราะฉันแก่กว่าคุณ ฉันจึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ” หรือ “เพราะฉันเป็นเจ้านายคุณ ฉันจึงต้องออกคำสั่ง” , เคารพผู้อื่นเมื่อถูกร้องขอ คำแนะนำ.